foto Maria Dolores Bernal Membrilla
MARIA DOLORES BERNAL MEMBRILLA
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Departament
Àrea de coneixement: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
Departament: Bioquímica i Biologia Molecular
(9635) 43440
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 16:30 a 17:30. 42 (ED. A FACULTAT DE CIÈNCIES)
Primer quadrimestre
Dijous de 16:30 a 18:00. 42 (EDIF. A FACULTAT DE CIÈNCIES)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València