foto Cristina de Fuentes Barbera
CRISTINA DE FUENTES BARBERA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28288
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 14:30 a 17:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4B06
Segon quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 12:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4B06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs