foto Maria del Mar Devesa Carpio
MARIA DEL MAR DEVESA CARPIO
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
Departament: Economia Financera i Actuarial
(9616) 25081