foto M.Josep Cuenca Ordiñana
M.JOSEP CUENCA ORDIÑANA
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOLOGIA CATALANA
Departament: Filologia Catalana
Universitat de València Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Dept. de Filologia Catalana, despatx 023 Avda. Blasco Ibáñez 32 46010 València
(9639) 83804
Biografia

Maria Josep Cuenca Ordinyana és catedràtica del departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i de l'Institut d'Estudis Catalans (Secció Filològica).

Ha impartit un gran nombre de cursos en llicenciatura/grau, doctorat i màster dins i fora de la Universitat de València, que abasten temes diversos com sintaxi, anàlisi del discurs, lingüística aplicada, ensenyament de llengües, terminologia i lexicografia i traducció. Ha estat també professora visitant a la Universitat de Venècia, a la Universitat de Cambridge i a les universitats californianes de Berkeley i Stanford, entre altres.

En el camp de la investigació, s’ha dedicat a temes relacionats amb la sintaxi, l'anàlisi del discurs i la lingüística aplicada a l'ensenyament de llengües i a la traducció. Té un gran nombre de publicacions en forma de llibre, capítols de llibre i articles en revistes, especialment sobre connectors, interjeccions, marcadors del discurs i demostratius, a més de temes més generals com la sintaxi catalana, la gramàtica del text o la gramaticalització. Entre els seus llibres, podem esmentar: L’oració composta (I): la coordinació (1988), L’oració composta (II): la subordinació (1991), Sintaxi fonamental. Les categories gramaticals (1996), Sintaxi catalana (2001), La connexió i els connectors: perspectiva oracional i textual (2006) i Gramàtica del text (2008). La seva obra Introducción a la lingüística cognitiva (1999), escrita en col·laboració amb Joseph Hilferty, va introduir el cognitivisme en l’àmbit hispànic.

És coredactora de la Guia d'Usos Lingüístics de l’Institut Interuniversitari de Lingüística Valenciana (2002) i directora del projecte de la Gramàtica Essencial de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, que ha donat lloc a la Gramàtica Essencial de la Llengua Catalana (2018, geiec.iec.cat) i a la Gramàtica Bàsica i d’Ús de la Llengua Catalana (2019).

Entre els diversos càrrecs de gestió universitària, fou vicerectora de recerca i de tercer cicle de la Universitat de València del 2002 al 2007 i ha estat membre de nombrosos comitès científics de revistes i congressos i d’organismes d’avaluació de la recerca nacionals i internacionals.

Participa activament en tasques de transferència de coneixement. És sòcia fundadora d’empresa derivada de la recerca Tecnolingüística, SL, on coordina l'àrea de Traducció. Ha traduït de l'anglès i l'italià al català i l'espanyol diverses obres d'àmbit acadèmic de tema històric, humanístic i filosòfic, principalment.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 13:00. DESPATX 23 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Primer quadrimestre
Dilluns de 19:00 a 20:00. DESPATX 23 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València