foto Carlos Tormo Camallonga
CARLOS TORMO CAMALLONGA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: HISTÒRIA DEL DRET I DE LES INSTITUC.
Departament: Dret Financer i Història del Dret
(9616) 25313
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:30. DESPATX 2A11 EDIF. DEPARTAMENTAL FAC. DRET
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 12:30. DESPATX 2A11 EDIF. DEPARTAMENTAL FAC. DRET
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València