foto Maria Carmen Tatay Puchades
MARIA CARMEN TATAY PUCHADES
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9616) 25256
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 17:30 a 19:10. DESPACHO 5E06
Primer quadrimestre
Dimecres de 16:10 a 17:30. DESPACHO 5E06
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Activitats
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Altres Mèrits o aclariments
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Textos del currículum