foto Maria del Carmen Tamarit Aznar
MARIA DEL CARMEN TAMARIT AZNAR
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9616) 25185
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 09:00 a 09:30. FACULTAT D'ECONOMIA 4A02
Anual
Dilluns de 12:30 a 15:00. FACULTAT D'ECONOMIA 4A02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València