foto Cristina Villar Garcia
CRISTINA VILLAR GARCIA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
Departament: Direcció d'Empreses 'Juan José Renau Piqueras'
Despacho 1C-11, Facultad de Economía
(9638) 28750
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:30. 1C11
Segon quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 13:30. 1C11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València