foto Mireia Coscolla Devis
MIREIA COSCOLLA DEVIS
PI-Invest Cont Ramon y Cajal
:
Departament: Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SYSBIO)
I2SYSBIO Parc Cientific - Universitat València C/Agustín Escardino, 9, 46980 Paterna (Valencia)
(9635) 43317
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents