foto Maria Consuelo Martinez Martinez
MARIA CONSUELO MARTINEZ MARTINEZ
PDI-Titular d'Escola Universitaria
Àrea de coneixement: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
Departament: Educació Física i Esportiva
(9638) 64376
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 12:00 a 15:00. DESPATX 1 FCAFE
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 14:00. DESPATX Nº 10 FCAFE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València