foto Cecilia Lopez Roig
CECILIA LOPEZ ROIG
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ALEMANYA
Departament: Filologia Anglesa i Alemanya
(9639) 83588
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 16:00 a 19:00. DESPATX 058
Segon quadrimestre
Divendres de 08:00 a 10:00. DESPATX 058
Segon quadrimestre
Divendres de 14:00 a 15:00. DESPATX 058
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Activitats anteriors
Estades a Centres de Recerca
Projectes
Tesis, tesines i treballs