foto Maria del Carmen Jimenez Antolin
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ ANTOLIN
PDI-Associat/Da Universitari/A
(9638) 64311
Asignatures impartides i modalitats docents
33460 - Pràctiques externes. Pràcticum II. Estudi i intervenció en contextos socioeducatius - Grau en Educació SocialPrácticum
33492 - Treball de fi de grau - Grau en Educació SocialTreball fi d'estudis
34664 - Enginyeria, societat i universitat - Grau en Enginyeria InformàticaPràctiques, Teoria
34754 - Enginyeria, societat i universitat - Grau en Enginyeria QuímicaPràctiques, Teoria
34795 - Enginyeria, societat i universitat - Grau en Enginyeria Electrònica de TelecomunicacióPràctiques, Teoria
34833 - Enginyeria, societat i universitat - Grau en Enginyeria MultimèdiaPràctiques, Teoria
34880 - Enginyeria, societat i universitat - Grau en Enginyeria TelemàticaPràctiques, Teoria
34922 - Enginyeria, societat i universitat - Grau en Enginyeria Electrònica IndustrialPràctiques, Teoria
40494 - Processos i contextos educatius - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTeòric-Pràctic
40504 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat d'economia - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTeòric-Pràctic
40540 - Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en les especialitats de tecnologia i processos industrials - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTeòric-Pràctic
40568 - Pràcticum: especialitat d'orientació educativa - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaPrácticum
42262 - Treball fi de màster: especialitat d'orientació educativa - Màster Universitari en Professor/a d'Educació SecundàriaTreball fi d'estudis
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 16:30 a 19:30. DESPATX EDIFICI MÀSTER SECUNDÀRIA (MONTEOLIVETE)
Segon quadrimestre
Dilluns de 14:00 a 17:00. MASTER SECUNDARIA - MONTEOLIVETE
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València