foto Josep Pasqual Cerisuelo Ferriols
JOSEP PASQUAL CERISUELO FERRIOLS
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Despatx 4.3.15 Departament d'Enginyeria Química Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Av. de la Universitat, s/n 46100 Burjassot, València
9635 43643
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories (curs 2021 - 2022)
Anual
Dimarts de 09:30 a 12:30. 4.3.15 (ETSE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Projectes