foto Cristina Crespo Soler
CRISTINA CRESPO SOLER
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28276
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:30. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX E02
Segon quadrimestre
Dijous de 11:00 a 13:00. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX E02
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València