foto Juan Antonio Altes Tarrega
JUAN ANTONIO ALTES TARREGA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: DRET DEL TREBALL I DE LA SEG. SOCIAL
Departament: Dret del Treball i de la Seguretat Social
(9616) 25270
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 12:30. 5D10
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 17:00. 5D10
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes