foto Maria Caballer Tarazona
MARIA CABALLER TARAZONA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MÈTODES QUANTIT. PER L'ECON. I L'EMPRE.
Departament: Economia Aplicada
(9616) 25388
Asignatures impartides i modalitats docents