foto Maria Caballer Tarazona
MARIA CABALLER TARAZONA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MÈTODES QUANTIT. PER L'ECON. I L'EMPRE.
Departament: Economia Aplicada
(9616) 25388
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:30 a 14:30. DESPATX 2E04 DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València