foto Carles Xavier Simo Noguera
CARLES XAVIER SIMO NOGUERA
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Coordinador/a de Programa de Doctorat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9616) 25335
Biografia

Carles X. Simó Noguera és doctor en Demografia per la Universitat de Mont-real (Quebec, Canadà), ha treballat com a investigador a la Universitat de Durham (Regne Unit), el Centre d'Estudis Demogràfics a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Bielefeld (Alemanya). Ha estat professor i investigador convidat a la Universitat de Córdoba (Argentina), la Universitat de Bamberg (Alemanya), la Universitat d'Islàndia, l'Institut d'Investigació Social de Noruega i la Universitat de Massachusetts-Lowell. Des de 2003 treballa al Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, on es va incorporar mitjançant el programa Ramón i Cajal per a la contractació de doctors. La seva recerca s'ha centrat en sistemes d'informació poblacional, el divorci, la demografia de la família, els cicles i transicions vitals, la immigració i l'envelliment. En les seves publicacions destaca la incorporació de la perspectiva de gènere. Gran part de la seva recerca s'ha desenvolupat en la participació i en la direcció de projectes R + D + I de concurrència competitiva. A més, ha dirigit projectes de transferència social mitjançant convenis amb empreses, administracions públiques i organitzacions del tercer sector. Participa com a avaluador en diverses revistes científiques i en organismes espanyols i internacionals de finançament de la recerca en ciències socials. Ha estat membre de la Comissió d'Investigació de la Universitat de València i del Comitè sociodemogràfic de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Actualment coordina el Programa de Doctorat en Ciències Socials de la Universitat de València, coordina també el laboratori de ciències socials 'Social·lab' de la mateixa universitat, i lidera el Grup d'anàlisi i investigació demogràfica de la població valenciana – DEMOVAL, ref. GIUV2019-466 de la mateixa universitat. Recentment ha co-dirigint el projecte Análisis jurídico y sociológico de las brechas de género en las transiciones trabajo-jubilación-trabajo: factores de la desigualdad y propuestas normativas RTI2018-095888-B-I00 de la convocatòria 2018 de projectes de I+D+I “Retos Investigación” del Programa estatal orientada als Reptes de la Societat, i és líder en la Universitat de València del projecte de la Comissió Europea Housing for Immigrants and Community Integration in Iurope and Beyond: Strategies, Policies, dwellings, and governance (MERGING) EC 101004535.[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 10:00 a 12:30. 4D19
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Estades a Centres de Recerca
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs