foto Carolina Rausell Segarra
CAROLINA RAUSELL SEGARRA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: GENÈTICA
Departament: Genètica
(9635) 43397
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 11:00. 2.12.P06.033 EDIFICIO B BIOLOGÍA
Primer quadrimestre
Dijous de 09:30 a 11:00. 2.12.P06.033 EDIFICIO B BIOLOGÍA
Segon quadrimestre
Dilluns de 09:30 a 11:00. 2.12.P06.033 EDIFICIO B BIOLOGÍA
Segon quadrimestre
Dimarts de 14:00 a 15:30. 2.12.P06.033 EDIFICIO B BIOLOGÍA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos
Patents, Programari i Bases de dades
Projectes
Tesis, tesines i treballs