foto Carla Maria Soler Quiles
CARLA MARIA SOLER QUILES
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: TECONOLOGIA D'ALIMENTS
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
963543091 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 13:00 a 15:00. DESPATX 1-24 FACULTAT DE FARMÀCIA
Primer quadrimestre
Dijous de 13:00 a 14:00. DESPATX 1-24 FACULTAT DE FARMÀCIA
Segon quadrimestre
Dimarts de 10:00 a 13:00. DESPATX 1-24 FACULTAT DE FARMÀCIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València