foto Carlos Esparza Olcina
CARLOS ESPARZA OLCINA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: DRET CIVIL
Departament: Dret Civil
21811
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Divendres de 17:30 a 20:30. DESPATX 2P11
Segon quadrimestre
Dijous de 17:30 a 20:30. DESPATX 2P11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València