foto Carlos Domingo del Pozo
CARLOS DOMINGO DEL POZO
PDI-Associat/Da Assistencial Ciencies Salut
Àrea de coneixement: CIRURGIA
Departament: Cirurgia