foto Monica Canto Primo
MONICA CANTO PRIMO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIG. DE MERCAT
Departament: Comercialització i Investigació de Mercats
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:00 a 11:00. 1P13
Segon quadrimestre
Dilluns de 10:30 a 12:30. 1P13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València