foto Ferran Calabuig Moreno
FERRAN CALABUIG MORENO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Dega/Degana / Director/a Ets
Àrea de coneixement: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
Departament: Educació Física i Esportiva
c/ Gascó Oliag, 3 46010 València
(9638) 64338
Biografia

Ferran Calabuig és professor titular en el departament d'educació física i esportiva de la Universitat de València (UV) des de 2002 principalment en futbol i gestió de l'esport. La seua docència la realitza principalment al grau de ciències de l'activitat física i l'esport de la UV. També imparteix docència al Master d'intervenció i Investigació així com al master de gestió esportiva de la Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. També imparteix docència en diversos masters de gestió esportiva en universitats públiques i privades d'Espanya. També ha impartit docència en la Lithuanian Sports University (Kaunas) y en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (Santiago de Chile). Ha liderat i participa en diversos projectes d'innovació docent en la UV i altres universitats.

Dirigeix el grup d'investigació en Gestió i Innovacio de l'Esport de la Universitat de València. Les línees d'investigació principals traten sobre el comportament del consumidor esportiu, el marketing de l'esport i l'emprenedoria en l'esport. En concret és d'interés la Satisfacció i la lleialtat del usuaris de centres i esdeveniments esportius.  L'orientació emprenedora de les empreses esportives, les intencions emprenedores dels estudiants i l'estil de vida emprenedor. El marketing i patrocini en l'esport. L'impacte econòmic i social de l'esport. La carrera dual de l'estudiant-esportista i el turisme esportiu.

Participa regularment en congresos i journades nacionals i internacionals i pertany a diverses societats científiques sobre gestió esportiva. També publica resultats d'investigació regularment en revistes de prestigi nacional i internacional.

Asignatures impartides i modalitats docents
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Participacions a Congressos
Textos del currículum