foto M Carmen Calvo Ochoa
M CARMEN CALVO OCHOA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FISIOLOGIA VEGETAL
Departament: Biologia Vegetal
(9635) 44726
Asignatures impartides i modalitats docents