foto Jose Casaña Granell
JOSE CASAÑA GRANELL
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: FISIOTERÀPIA
Departament: Fisioteràpia
Despatx nº 26. Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. Campus Blasco Ibáñez. C/ Gascó Oliag, nº 3 46010 Valencia
51291
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 15:00 a 17:00. DESPÀTX 26
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València