foto Raquel Casesnoves Ferrer
RAQUEL CASESNOVES FERRER
PDI-Prof. Permanent Laboral Ppl
Àrea de coneixement: FILOLOGIA CATALANA
Departament: Filologia Catalana
Raquel Casesnoves Ferrer Departament de Filologia Catalana, Despatx 02 Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av.Blasco Ibañez, 32 46010 València Tel.963 983 806
(9639) 83806
Biografia

Raquel Casesnoves Ferrer, llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de València i Doctora en Antropologia Lingüística per la Universitat de Montreal l'any 2001. Actualment treballa com a professora Ajudant Doctor en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. Els seus àmbits de recerca principals comprenen temes de Demolingüística i de Sociologia de la Llengua. L'evolució del coneixement i dels usos del valencià, els factors sociodemogràfics, ideologies, motivacions i identitats que expliquen les biografies o trajectories lingüístiques dels valencians, els processos de castellanització, valencianització o revernacularització en són alguns exemples. Ha participat en diferents projectes d'investigació  i ha sigut la IP d'un projecte nacional (FFI2010-16066/FILO) en què s'estudià la relació entre actituds lingüístiques, identitat i xarxa social en l’ús del català en contacte amb altres llengües de caràcter internacional i globalitzador, el castellà a la Península i l’anglès a Nova York.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:00 a 15:00. DESPATX 26 DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València