foto Begoña Pozo Sanchez
BEGOÑA POZO SANCHEZ
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ITALIANA
Departament: Filologia Francesa i Italiana
Vicedegana de Cultura, Igualtat, Polítiques Inclusives i Sostenibilitat Professora Titular de Filologia Italiana Departament de Filologia Francesa i Italiana Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Av. Blasco Ibáñez, 32 46010 - València
51319
Biografia

Doctora en Filologia per la Universitat de València (2008), Llicenciada en Filologia Italiana (1998) i Llicenciada en Filologia Hispànica (1997) per la mateixa universitat i Màster en “Scrittura, letterartura e la repte” (2011) per la Università di Roma Tor Vergata. Actuamente és Professora Titular de Filologia Italiana del Departament de Filologia Francesa i Italiana, adscrit a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Vinculada al Dept. de Filologia Francesa i Italiana des de 1998, ha impartit docència de Filologia Italiana en diversos plans d'estudi (literatura contemporània i actual; literatura medieval i del Renaixement; llengua instrumental; llengua per a finalitats específiques; traducció general; traducció literària; literatura comparada) i en els màsters de Traducció Creativa i Humanística; d'Investigació en Llengües i Literatures i de Literatura Comparada i Crítica Cultural.

Forma part del grup d'investigació Cultura i desenvolupament (GIUV CyD), amb seu a la Universitat de València, i ha sigut membre de diversos projectes I+D, centrats especialment en la recuperació de les genealogies i en l'estudis dels processos culturals, tant actuals com històrics, en el si dels quals ha realitzat la major part de la seua labor com a investigadora. També és membre de diverses xarxes internacionals d'investigació com MIGRA, GET o IEMO.

Ha participat en nombroses trobades acadèmiques i de divulgació. Entre les seues últimes publicacions científiques destaquen “La disrupció d’Alda Merini en la literatura catalana actual” (Quaderns. Revista de traducció, 2018); “Reflexions sobre l'espai migrant en la narrativa d'Amara Lakhous” (Revista de llengües i literatures catalana, gallega i basca XXII, 2017); “La transculturalità della Compagnia delle poete: un fenomeno innovativo nell’ambito della Letteratura Italiana della Migrazione Mondiale” (Revista di Italianistica XXVII, 2014) o “Els reptes de l'escriptura italófona” (Convergències artístiques i textuals africanes a l'entorn de la Mediterrània, 2013).

 

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:00. DEGANAT DE LA FACULTAT
Primer quadrimestre
Divendres de 11:00 a 12:00. DEGANAT DE LA FACULTAT
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Línies d'activitat
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs