foto Alberto Bouzas Blanco
ALBERTO BOUZAS BLANCO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: ENGINYERIA QUÍMICA
Departament: Enginyeria Química
Dpto. Ingeniería Química Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Valencia Av. de la Universitat s/n 46100 Burjasot - VALENCIA Bloque 4 - Nivel 2 - Despacho 4.2.7
(9635) 44541
Biografia

Enginyer Químic per la Universitat de València (1999) i doctor en Enginyeria Química per la Universitat Politècnica de València (2003). Comença la seua activitat docent en 2001 en el departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València. Actualment, és professor Titular d'Universitat en el Departament d'Enginyeria Química de la Universitat de València. El seu treball de recerca s'ha centrat en el camp del medi ambient, concretament al voltant de dues grans àrees d'actuació: el tractament de les aigües residuals i l'avaluació de la qualitat de les aigües costaneres. Dins de l'àrea de tractament d'aigües residuals, la seua activitat científica gira al voltant de temes relacionats amb: la fermentació anaeròbia de fang primari; la digestió anaeròbia de fangs i la recuperació de fòsfor; processos avançats per a l'eliminació de nitrogen amoniacal; l'aplicació de la tecnologia de membranes per a la valorització energètica de la matèria orgànica de l'aigua residual i la minimització dels fangs produïts; i la utilització de microalgues per al tractament d'aigües residuals urbanes. La investigació duta a terme al voltant d'aquests temes no sols persegueix el desenvolupament d'investigació bàsica sinó també la transferència tecnològica a l'entorn socioeconòmic. Referent a l'àrea d'avaluació de la qualitat d'aigües costaneres, la seua labor científica s'ha centrat en la coordinació, realització i avaluació de diferents campanyes de monitoratge d'aigües costaneres i de transició en relació amb la presència de substàncies prioritàries. Aquests treballs s'emmarquen dins de les tasques necessàries per al compliment de la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marc de l'Aigua). La fi última d'aquest treball és analitzar la repercussió de l'activitat humana en l'aparició d'aquestes substàncies a fi de proposar les mesures correctores pertinents que asseguren un bon estat químic i ecològic de les aigües costaneres. El desenvolupament de les activitats científiques relacionades anteriorment ha donat lloc a diverses publicacions científiques en revistes indexades, a participacions en congressos nacionals i internacionals i a la participació/direcció en nombrosos projectes i contractes d'investigació tant amb organismes públics com amb empreses. Des de 2017 dirigeix la Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l'Aigua Residual.

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:00 a 12:00. 4.2.7 (ETSE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Publicacions en revistes
Patents, Programari i Bases de dades
Projectes
Tesis, tesines i treballs