foto Andrea Bombi
ANDREA BOMBI
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: FILOLOGIA ITALIANA
Departament: Filologia Francesa i Italiana
(9639) 83977
Biografia

Vaig estudiar "Lettere moderne" en la Università degli Studi de Padova (Itàlia), la ciutat on vaig néixer en 1964. Vaig tenir la sort de comptar entre els meus professors a Gianfranco Folena (Història de la Llengua Italiana), Alberto Limentani (Filologia Romànica), Armant Balduino i Cesare Galimberti (Literatura Italiana), i sobretot Lorenzo Renzi (Filologia Romànica) i Giulio Cattin. Amb el Professor Cattin vaig cursar dues assignatures d'Història de la Música, i sota la seva direcció vaig elaborar la meva "tesi di laurea" (tesina), titulada Madrigali su sonetti petrarcheschi d'un sol període (1990), en la qual examino música escrita a partir d'un peculiar grup de sonets en el Cançoner de Petrarca identificat pel Professor Renzi–. Una sèrie d'assajos i edicions crítiques publicats entre 1990 i 1998 són el resultat de prosseguir en la línia de recerca empresa amb la "tesi di laurea".

En 1995 va començar la meva col·laboració amb Juan José Carreras, en el grup de recerca que s'havia format entorn dels seus cursos de doctorat en la Universitat de Saragossa. El Professor Carreras va dirigir la meva tesi de doctorat, Entre tradició i modernització: l' "italianisme" musical a València (1685-1738), llegida en 2002 i publicada en volum per l'Institut Valencià de la Música en 2011. En ella investigue la influència cultural italiana en l'àmbit musical –especialment l'operístic i el de la música vocal sacra– en el crucial període entre els segles XVII i XVIII. Sempre en contacte amb Juan José Carreras es va plasmar el meu interès per qüestions de metodologia (en particular lligades a la musicologia urbana) i historiografia musical, interès que es concreta principalment en dos volums col·lectius, publicats per la Universitat de València en 2005 i 2010.

Després de la defensa de la tesi, he continuat movent-me principalment entre estudis d'història local de la música –enfocats des de la perspectiva de la musicologia urbana–, i el camp interdisciplinari de la relació entre poesia i música, ocupant-me de gèneres com el villancet barroc, l'oratori i l'òpera en nombroses ponències i articles, i edicions.

Els meus interessos filològics s'han concretat principalment en la docència de llengua –a nivell pràctic i teòric– i de literatura italiana, en assignatures de caràcter propedèutic (Introducció als textos literaris, Literatura i cultura italianes I) i de contingut més especialitzat (Estudis de narrativa). I també en estudis i ponències centrats en el teatre escolar del barroc tardà i en problemes de traducció.

He sigut professor en diferents institucions com l'Escola Superior de Música de Catalunya ("Història de l'òpera", entre altres assignatures) i la Universitat de La Rioja (diferents assignatures de la llicenciatura en Història i Ciències de la Música). Soc professor de la Universitat de València, amb diferents contractes, des de l'any 1997, i Titular d'Universitat des de 2017.

Asignatures impartides i modalitats docents
Publicacions en revistes
Altres Publicacions