foto Antonio Benedito Casanova
ANTONIO BENEDITO CASANOVA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: SOCIOLOGIA
Departament: Sociologia i Antropologia Social
(9638) 28912
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 18:30 a 21:30. 3D26
Primer quadrimestre
Dijous de 18:30 a 21:30. 3D26
Segon quadrimestre
Dimecres de 18:30 a 21:30. 3D26
Segon quadrimestre
Dijous de 18:30 a 21:30. 3D26
Observacions
No participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València.