foto Jose Vicente Beltran Solsona
JOSE VICENTE BELTRAN SOLSONA
PDI-Titular d'Universitat
Secretari/a de Facultat/Secretari/a Ets
Àrea de coneixement: GEOMETRIA I TOPOLOGIA
Departament: Matemàtiques
(9635) 43035
Asignatures impartides i modalitats docents
34165 - Geometria diferencial clàssica - Grau en MatemàtiquesPràctiques, Teoria
35008 - Treball fi de grau en Matemàtiques - Grau en MatemàtiquesTreball fi d'estudis
35009 - Pràctiques externes de matemàtiquesPrácticum
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:30 a 10:30. DESPATX 032 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES 3ER PIS
Primer quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 16:00. DESPATX 032 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES 3ER PIS
Segon quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 12:00. DESPATX 032 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES 3ER PIS
Segon quadrimestre
Dimecres de 15:00 a 16:00. DESPATX 032 FACULTAT DE MATEMÀTIQUES 3ER PIS
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València