foto Jose Manuel Belenguer Ribera
JOSE MANUEL BELENGUER RIBERA
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA
Departament: Estadística i Investigació Operativa
(9635) 43979
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 10:00 a 13:00. DESPATX 3-20 DEP. ESTADISTICA - FAC MATEMÀTIQUES
Segon quadrimestre
Dijous de 10:00 a 13:00. DESPATX 3-20 DEP. ESTADISTICA - FAC MATEMÀTIQUES
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València