foto Begoña Casino Martinez
BEGOÑA CASINO MARTINEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA
Departament: Anàlisi Econòmica
(9616) 25059
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 10:30. DESPATX 3P04B
Primer quadrimestre
Dimarts de 09:00 a 10:30. DESPATX 3P04B
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València