foto M.Jose Carbonell Boria
M.JOSE CARBONELL BORIA
PDI-Titular d'Universitat
Director/a de Departament
Àrea de coneixement: CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES
Departament: Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques
(9639) 83652
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Segon quadrimestre
Dimecres de 11:00 a 13:00. DESPATX 13. FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTORIA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València