foto Josefa Badia Herrera
JOSEFA BADIA HERRERA
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: LITERATURA ESPANYOLA
Departament: Filologia Espanyola
Departament de Filologia Espanyola Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació Avinguda Blasco Ibáñez, 32 46010 - Valencia Despatx n. 11
(9639) 83044
Biografia

Josefa Badía Herrera és professora Contractada Doctora en el Departament de Filologia Espanyola de la Universitat de València. Premi Extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. Compta amb dos sexennis d'investigació reconeguts i ha rebut l'avaluació d'Excel·lent en dos trams de docència avaluats en el programa DOCENTIA.

La seua investigació s'articula al voltant de quatre línies fonamentals. En primer lloc, s'ha dedicat a l'estudi de la transmissió manuscrita de textos teatrals clàssics, els gèneres teatrals i la mètrica en la dramatúrgia àuria. Com a resultat d'aquesta línia d'investigació ha estudiat la relació entre papers d'actor i les seues corresponents obres dramàtiques “Los papeles sueltos de la Santa vida y buenas costumbres de Juan de Dios: de las tablas al texto de lectura privada” (Lemir, 2009) o “Un drama genealógico de finales del XVI: Don Alonso Pérez de Guzmán, progenitor de los excelentísimos Duques de Medina” (Anejos Diablotexto Digital, 2020) i ha preparat la monografia Los primeros pasos en la comedia nueva: textos y géneros en la colección teatral del conde de Gondomar (Iberoamericana/Vervuert, 2014). La seua segona línia d'investigació està relacionada amb l'edició crítica de patrimoni teatral clàssic. Ha editat la comèdia Galán, valiente y discreto de Mira de Amescua (Universidad de Granada, 2009), la comèdia El amigo hasta la muerte, de Lope de Vega (Gredos, 2012), així com Amor, privanza, y castigo para el proyecto dirigido por Claudia Demattè (Reichenberger, 2018). En tercer lloc, la seua participació en l'elaboració de les bases de dades DICAT (Reichenberger, 2008), CATCOM i ARTELOPE li ha possibilitat la immersió en l'àmbit de les Humanitats Digitals aplicades al teatre clàssic espanyol. En aquest sentit, ha participat en congressos i ha publicat articles com “La visualización de datos en el teatro clásico: la colección Gondomar como campo de ensayo” (Anuario Lope de Vega, 2020), “El tempo en las comedias palatinas: Calderón vs. Lope” (Anuario Calderoniano, 2021) o “La transformación de DICAT: el potencial de la visualización digital de redes para el teatro clásico español” (Talía, 2021). Finalment, s'ha interessat per la transferència dels resultats de projectes d'investigació, especialment la relacionada amb l'àmbit de la didàctica patrimonial. Investiga sobre la utilització de noves tecnologies en el procés d'ensenyament-aprenentatge, la generació d'objectes d'aprenentatge concebuts per a ser utilitzats interactivament i els entorns virtuals d'aprenentatge orientats a gestió de continguts educatius. Ha participat en tres projectes d'innovació docent finançats per la Universitat de València (35/DT11/10, UV-SFPIE_DOCE12-80859, UV-SFPIE_DOCE13-146343) i ha dirigit dos projectes d'innovació docent: "Veus i lletres contra la violència: Imaginaris literaris i creació en videoart" (UV-SFPIES_PID19-1098163) i "DTD_iLAB: Aprenentatge col·laboratiu per projectes interdisciplinaris" (UV-*SFPIE_PID-1640935). Entre 2016 i 2021 va dirigir la revista Diablotexto Digital i en l'actualitat és codirectora del Laboratori d'Innovació Social DTD_iLAB.

Entre 2013 i 2016 va ser Coordinadora de la Unitat Docent de Literatura Espanyola i entre 2016 i 2019 va ser Secretària del Departament de Filologia Espanyola. En aquests moments, és Directora del Màster en Estudis Hispànics Avançats. 

Asignatures impartides i modalitats docents