foto Ana Zorio Grima
ANA ZORIO GRIMA
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a de Mobilitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28506
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Divendres de 12:30 a 14:30. OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES (FDE)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Altres Publicacions
Projectes
Tesis, tesines i treballs