foto Francisco Javier Aznar Avendaño
FRANCISCO JAVIER AZNAR AVENDAÑO
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Àrea de coneixement: ZOOLOGIA
Departament: Zoologia
(9635) 43657
Asignatures impartides i modalitats docents
Publicacions en revistes
Tesis, tesines i treballs