foto Carmen Azcarraga Monzonis
CARMEN AZCARRAGA MONZONIS
PDI-Titular d'Universitat
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
Departament: Dret Internacional 'Adolfo Miaja de la Muela'
Despacho 3A11 Facultad de Derecho Universitat de València
(9638) 28657
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimecres de 10:00 a 12:00. DESPACHO 3A11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Estades a Centres de Recerca
Conferències
Participacions a Congressos
Projectes
Tesis, tesines i treballs