foto Alejandro Aurelio Ripoll Ferrando
ALEJANDRO AURELIO RIPOLL FERRANDO
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimecres de 14:30 a 17:30. 1D11
Segon quadrimestre
Dimecres de 17:30 a 19:30. 1D11
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València