foto Maria Arantzazu Ruescas Nicolau
MARIA ARANTZAZU RUESCAS NICOLAU
PDI-Contractat/Da Doctor/A
Vicedega/Vicedegana / Vicedirector/a Ets
Àrea de coneixement: FISIOTERÀPIA
Departament: Fisioteràpia
(9638) 64806
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dijous de 10:30 a 12:30. DECANATO FACULTAT ,SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER CORREU ELÈCTRONIC
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:30 a 12:30. DECANATO FACULTAT ,SOL·LICITAR CITA PRÈVIA PER CORREU ELÈCTRONIC
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València