foto Jose Ignacio Gonzalez Arraez
JOSE IGNACIO GONZALEZ ARRAEZ
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
Departament: Medicina Prev. i Salut Púb., C. Aliment., Toxic. i Med.Legal
(9638) 64999
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dilluns de 09:00 a 12:00. DESPATX DEPARTAMENT FACULTAT DE MEDICINA
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València