foto Amparo Ruiz Llopis
AMPARO RUIZ LLOPIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28292
Asignatures impartides i modalitats docents