foto Amparo Ruiz Llopis
AMPARO RUIZ LLOPIS
PDI-Titular d'Universitat
Àrea de coneixement: COMPTABILITAT
Departament: Comptabilitat
(9638) 28292
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 09:00 a 12:00. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4C05
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4C05
Segon quadrimestre
Dimecres de 10:15 a 11:45. FACULTAT D'ECONOMIA. DESPATX 4C05
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València