foto Angela Calero Valverde
ANGELA CALERO VALVERDE
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
Despatx 1D09
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 11:00 a 12:30. 1D09
Primer quadrimestre
Dimarts de 11:00 a 12:30. 1D09
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València