foto Angel Carrasco Tornero
ANGEL CARRASCO TORNERO
PDI-Associat/Da Assistencial Ciencies Salut
Àrea de coneixement: PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACT. PSICOL.
Departament: Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics
Asignatures impartides i modalitats docents
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos