foto Angela Carbonell Marques
ANGELA CARBONELL MARQUES
PDI-Ajudant Doctor/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
28186
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 17:00. 1D13
Primer quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. 1D13
Segon quadrimestre
Dilluns de 15:30 a 17:00. 1D13
Segon quadrimestre
Dimarts de 12:30 a 14:00. 1D13
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València