foto Adolfo Alonso Arroyo
ADOLFO ALONSO ARROYO
PDI-Titular d'Universitat
Coordinador/a Curs
Àrea de coneixement: BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ
Departament: Història de la Ciència i Documentació
Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València Avda. Blasco Ibáñez 15, 46010 Valencia (9638) 64957
(9638) 64957
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Anual
Dimarts de 09:00 a 12:00. DEPARTAMENT D'HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València
Formació acadèmica
Publicacions en revistes
Participacions a Congressos