foto Alfonso Garcia Vilaplana
ALFONSO GARCIA VILAPLANA
PDI-Associat/Da Universitari/A
Àrea de coneixement: TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
Departament: Treball Social i Serveis Socials
963828203 (D)
Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 18:00 a 19:30. 2D24
Segon quadrimestre
Dimarts de 16:00 a 17:30. 2D24
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València