foto Alberto Encarnacion Martinez
ALBERTO ENCARNACION MARTINEZ
PDI-Titular d'Universitat
Responsables de Gestio Academica
Coordinador/a Titulacio de Grau
Àrea de coneixement: EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA
Departament: Educació Física i Esportiva
(9639) 83295
Biografia

[Biografia, versió en valencià]

Asignatures impartides i modalitats docents
Tutories
Primer quadrimestre
Dimarts de 08:30 a 10:00. LABORATORIO DE BIOMECÁNICA (CAMPUS ONTINYENT)
Segon quadrimestre
Dijous de 08:30 a 10:00. LABORATORIO DE BIOMECÁNICA (CAMPUS ONTINYENT)
Observacions
Participa en el programa de tutories electròniques de la Universitat de València